TRI ÂN VIP THIÊN LONG KIẾM 2

💎💎TRI ÂN VIP THIÊN LONG KIẾM 2 💎💎

📌Tri ân: https://tlk2.gamota.com/landing/trianvip

📌 C.O.M.M.E.N.T "Tham gia đi" + Tag 1 người bạn để nhận Giftcode

---------

♥️ Cảm ơn các Đại Hiệp trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng Thiên Long Kiếm 2 cũng như NPH Gamota. Để tri ân tới người chơi, BQT xin phép ra mắt Landing Tri Ân nhằm tăng quyền lợi của người chơi cũng như gửi tặng những phần quà thay cho lời cảm ơn của đội ngũ Thiên Long Kiếm 2.

1️⃣. ĐỐI TƯỢNG:

- Toàn bộ người có tài khoản Appota ID đã có thực hiện giao dịch vào Thiên Long Kiếm 2.

- Lưu ý: Không tính số tiền khách hàng nhận thêm từ các chương trình quà tặng/khuyến mãi

2️⃣. THỜI GIAN:

- Thời gian mở trang tri ân từ 14h00 ngày 4/3 đến khi có thông báo mới. (Sự kiện có thể tạm dừng, thay đổi vì lý do vận hành).

- Thời gian đăng ký và cập nhật số tiền nạp mốc VIP hàng tháng được tính từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng đó. Quà sẽ được mở phát vào tháng kế tiếp, từ ngày 1 đến ngày cuối cùng, hết tháng sẽ không nhận quà của tháng trước nữa.

3️⃣. CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, để nhận được quà tương ứng với mốc VIP, quý Đại Hiệp cần thỏa mãn 2 điều kiện :

+ Tích lũy số tiền nạp trong game Thiên Long Kiếm 2 thỏa yêu cầu các mốc VIP tương ứng. (Pre-vip, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương)

+ Duy trì số tiền nạp vào game mỗi tháng tương ứng với các mốc VIP.

- Nếu đã thỏa mãn hết 2 điều kiện, quý tiên hiệp hãy ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VIP, để nhận được quà tri ân của tháng đó.

- Đại Hiệp cần phải ĐĂNG KÝ THÔNG TIN để nhận quà.

- Đại Hiệp có thể thay đổi thông tin nhận quà, tuy nhiên kể từ lần thay đổi gần nhất, 60 ngày sau mới có thể tiếp tục thay đổi thông tin nhân vật.

4️⃣. QUÀ ĐẠT MỐC VIP

🎖️️ Pre-Vip : Rương Điêu Văn cấp 9 + Rương Xu cao cấp*20 + Rương Tự Chọn*10 + Lệnh Vận Tiêu*2.

🥉️ Vip Bạc: Bảo thạch cấp 12*1 + Quà Giáp Thú cấp 10*1 + Gói Phù Cấp 5*10 + Rương Xu cao cấp*50.

🥈️ Vip Vàng: Bảo thạch cấp 12 *1 + Rương Điêu Văn Cấp 10*2 + Quà Giáp Thú cấp 10*2 + Rương Xu cao cấp*100.

🥇️ Vip Bạch Kim: Đá Miễn Bạo cấp 13 *1+Rương Điêu Văn Cấp 10*2+Quà Giáp Thú Cấp 10*3+Rương Xu cao cấp*150.

🏅 Vip Kim Cương: Đá C.Xác Cấp 14*1 + Rương Điêu Văn Cấp 10*5 + Quà Giáp Thú Cấp 10*5 + Rương Xu cao cấp*300.

- Đại hiệp vui lòng báo danh, đăng ký nhân vật nhận quà. Quà sẽ phát tự động qua thư ingame sau khi Đại hiệp bấm nhận quà.

- Quà theo tổng nạp tích lũy cho game Thiên Long Kiếm 2 của đại hiệp, có các mốc tương ứng là pre VIP, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương.

- Quà đạt mốc VIP chỉ nhận một lần duy nhất ở các mốc VIP khi Đại hiệp đạt đến mốc VIP đó.

5️⃣. QUÀ HÀNG THÁNG:

🎖️️ Pre-Vip : Vàng Khóa*2000 + Quà Điêu Văn Cấp 8*1 + Rương Tự Chọn*10 + Giáp Thú cấp 8*1.

🥉️ Vip Bạc: Quà giáp thú cấp 9 + Rương Tự Chọn*20 + Vàng Khóa*3000 + Điêu văn cấp 9*1.

🥈️ Vip Vàng: Quà Giáp Thú cấp 10*1 + Rương Tự Chọn*30 + Vàng Khóa*5000 + Rương Hồn Phỉ Thúy*1.

🥇️ Vip Bạch Kim: PET Thiên Giáp Thần Binh + Rương Điêu Văn Cấp 10*1 + Quà Giáp Thú cấp 10*1 + Vàng Khóa*10.000.

🏅 Vip Kim Cương: U Minh Hồ Vương + Rương Điêu Văn Cấp 10*2 + Quà Giáp Thú Cấp 10*2 + Vàng Khóa*20.000.

- Đại hiệp vui lòng báo danh, đăng ký nhân vật nhận quà. Quà sẽ phát tự động qua thư ingame sau khi Đại hiệp bấm nhận quà.

- Hệ thống sẽ kiểm tra mốc VIP hiện tại và số tiền Đại hiệp đã nạp trong tháng. Đại hiệp sẽ nhận được quà của mốc VIP hiện tại nếu đủ điều kiện nạp duy trì. Trong trường hợp không đủ thì dựa trên số tiền nạp duy trì, sẽ tính quà của mốc VIP gần nhất.

VD: Nếu tài khoản của bạn đã tích lũy nạp trong game Thiên Long Kiếm 2: 5tr ≤ tiền nạp ≤ 20tr, đạt mốc VIP Bạc, thì mỗi tháng bạn cần tổng nạp 1 triệu mới nhận được quà tháng tri ân VIP của mốc VIP Bạc. Nếu tổng nạp duy trì của bạn trong tháng đó 1 triệu> tổng nạp tháng >200.000, bạn sẽ nhận được quà tháng tri ân của mốc VIP pre VIP. Nếu tổng nạp duy trì của bạn trong tháng <200.000, bạn không nhận được quà tháng tri ân VIP.

6️⃣. QUÀ SINH NHẬT ( ÁP DỤNG CHO VIP BẠCH KIM, KIM CƯƠNG )

🥇️ Vip Bạch Kim: Bảo thạch cấp 13 tùy chọn*1 + Luyện Ngục Thần Long *1 + Quà Giáp Thú Cấp 10*1 + Quà Điêu Văn Cấp 10*1.

🏅 Vip Kim Cương: Bảo thạch cấp 14 tùy chọn*1 + Luyện Ngục Thần Long *2 + Quà Giáp Thú Cấp 10*2 + Quà Điểu Văn Cấp 10*2.

- Đại hiệp đăng ký ngày sinh nhật khi đăng nhập vào trang tri ân VIP. Vào ngày sinh nhật, quà sinh nhật sẽ được mở ra , có thời hạn nhận từ ngày sinh nhật cho đến hết 30 ngày tiếp sau đó.

- Quà sinh nhật của THIÊN LONG KIẾM 2 dành tặng tri ân cho Đại hiệp duy nhất 01 lần trong 01 năm

‼️ LƯU Ý:

- Thời gian đăng ký thông tin VIP được tính đến 23:59 ngày cuối cùng hàng tháng.

- Sau thời gian này mọi đơn đăng ký sẽ được tính qua tháng sau.

- Quà sẽ được phát trực tiếp qua thư ingame khi Đại hiệp đã ấn nhận quà thành công trên Tri Ân VIP theo thông tin Đại hiệp đã đăng ký.

- Quà Bảo thạch cấp 13 và Bảo thạch cấp 14, Đại hiệp vui lòng nhắn tin về cho nhân viên CSKH VIP hoặc fanpage nhận bảo thạch tùy chọn.

- Nếu Đại hiệp bắt đầu đăng ký vào tháng hiện tại, tháng sau đó không nhận quà, thì khi sang đến tháng sau nữa, phần quà sẽ tự động mất. BQT không thể hỗ trợ giải quyết trường hợp này.

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk