XẾP HẠNG VIP Tổng nạp (Triệu = tr)
Mức nạp duy trì mỗi tháng
Pre-Vip 1tr < Nạp ≤ 5tr
Duy trì 200k/tháng
Vip Bạc 5tr < Nạp ≤ 20tr
Duy trì 1tr/tháng
Vip Vàng 20tr < Nạp ≤ 50tr
Duy trì 2tr/tháng
Vip Bạch Kim 50tr < Nạp ≤ 200tr
Duy trì 5tr/tháng
Vip Kim Cương 200tr < Nạp ≤ 10000tr
Duy trì 10tr/tháng
Đề xuất event x
Nhân viên CSKH VIP hỗ trợ cá nhân x x
Quà sinh nhật Gói quà trị giá 5 Triệu Gói quà trị giá 20 Triệu
Quà tháng theo mốc Gói quà trị giá 1 Triệu Gói quà trị giá 2 Triệu Gói quà trị giá 5 Triệu Gói quà trị giá 10 Triệu Gói quà trị giá 20 Triệu
Quà đạt vip theo mốc Gói quà trị giá 2 Triệu Gói quà trị giá 5 Triệu Gói quà trị giá 10 Triệu Gói quà trị giá 30 Triệu Gói quà trị giá 50 Triệu
toggle