TIN VUI NGÀY CUỐI SỰ KIỆN VÒNG QUAY

🎄🎄TIN VUI NGÀY CUỐI SỰ KIỆN VÒNG QUAY🎄🎄

🎁Nhận quà: https://tlk2.gamota.com/landing/noel

Mừng Giáng Sinh cùng ngày cuối sự kiện Vòng Quay, ưu đãi mở X2 tỷ lệ cơ hội quay ra được vật phẩm hiêm.Các vật phẩm được tăng X2 tỷ lệ nhận được:

- Rương Phỉ Thúy Thần Hồn 3 Sao

- Điêu văn cấp 10

- Giáp thú cấp 10

- Gói đá cấp 12

- Gói đá cấp 13

- Gói đá cấp 14

Thời gian: từ 0h00 24/12 - 21h00 24/12

🎁 Đua TOP vòng quay

- TOP 1:(Tối thiểu 1000 lượt quay): 1 CUP VINH DANH, Bảo Thạch cấp 14 Tự chọn*1, Trang Phục Tự Chọn*1, Thượng Cổ Tàn Trang*150, Giáp thú cấp 10*3

- TOP 2:(Tối thiểu 800 lượt quay): Gói đá cấp 13 Tự Chọn*1, Trang Phục Tự Chọn*1, Thượng Cổ Tàn Trang*100, Giáp thú cấp 10*2

- TOP 3: (Tối thiểu 500 lượt quay): Gói đá cấp 12*2, Trang Phục Tự Chọn*1,Thượng Cổ Tàn Trang*75, Giáp thú cấp 10*1

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk