【UPDATE THÁNG 12】THỨC TỈNH PET

🎄【UPDATE THÁNG 12】THỨC TỈNH PET🎄

Thức tỉnh Pet là nâng cấp Pet gia tăng lực chiến và các chỉ số. Dùng các pet cùng loại thức tỉnh để đạt cấp thức tỉnh.

+ Pet chủ thức tỉnh sau khi cắn nuốt Pet phụ, tăng thuộc tính Pet chủ.

+ Pet phụ bị cắn nuốt sẽ trực tiếp biến mất.

+ Cắn nuốt thức tỉnh nhất định thành công.

+ Cấp thức tỉnh tối đa là 20.

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk