【UPDATE THÁNG 12】PET - THÚ CƯỠI MỚI

🎄【UPDATE THÁNG 12】PET - THÚ CƯỠI MỚI🎄

Game Update tâm lý quá, cho cưỡi "Cân Đẩu Vân" đi phò tá Xe Vận Tiêu trong liên server là chuẩn bài nè :3

- PET: Thần Nông Chi Nữ, Mạt Nhật Sứ Giả

- Thú Cưỡi: Hoàng Kim Thần Long, Vãn Hà Lãng Mạn, Thượng Cổ Thần Long, Tinh Dạ Minh Thâm

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk