【SỰ KIỆN】SIÊU SALE GIÁNG SINH

🎄🎄【SỰ KIỆN】SIÊU SALE GIÁNG SINH🎄🎄

💥 Săn ngay các vật phẩm cực hiếm chỉ từ 1 Vàng!!!

💥 Duy nhất: 0h00 ngày 24/12 - 23h55 ngày 25/12

- 1 Vàng: Phục Hi Quyển*30, Rương Xu Cao Cấp*50, Quyển Xích Diễm Kim Ô*1, Danh Hiệu Noel Ấm Áp*1

- 1.200 Vàng: Điêu Văn Phá 9*1, Đề Thiết bậc 9*1, Rương Xu Cao Cấp*100, Quyển Tiểu Lỗ Đạo Phu*1

- 3.000 Vàng: Cảnh Giáp bậc 9*1, Điêu Văn Bạo bậc 10*1, Rương Xu Cao Cấp*200, Quyển Quảng Hàn Huyền Nguyệt*1

- 6.000 Vàng: Điêu Văn Đỡ bậc 10*1, Hộ Khôi bậc 10*1, Đá công cấp 11*1, Quyển Hàn Quang Tu Liên*1

- 12.000 Vàng: Sầu Đại Sơn Mi*1, Cảnh Giáp bậc 10*1, Thần Yên bậc 10*1, Điêu Văn Phá 10*1

- 24.000 Vàng: Quyển Cực Địa Đặc Khoái*1, Đá Bạo cấp 12*1, Quà Điêu Văn cấp 10*2, Quà giáp thú cấp 10*2

- 40.000 Vàng: Huyễn Tinh La-Hỷ*1, Đá SL cấp 13*1, Quà Điêu Văn cấp 10*3, Quà giáp thú cấp 10*3

Huynh tỷ đừng bỏ lỡ ❤

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk