【CHUỖI EVENT INGAME】Thẻ Vàng Khóa Tuần

🏮【CHUỖI EVENT INGAME】Thẻ Vàng Khóa Tuần 🏮

🧧 Nạp 1 lần nhận quà cả tuần, phúc lợi lên đến 5000%

Ngày đầu tiên của sự kiện (08/02), Tích nạp 1500 Vàng sẽ được Thẻ Vàng Khóa Tuần nhận quà 5 ngày liên tục.

⚠️ Lưu ý:

- Chỉ áp dụng với các server có sự kiện trong HĐ Đặc Sắc

- Trong thời gian sự kiện nếu bỏ lỡ quà sẽ không thể nhận lại nếu thời gian sự kiện kết thúc

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk