[UPDATE THÁNG 11] SƯU TẬP THẦN HỒN

1️⃣1️⃣【UPDATE THÁNG 11】1️⃣1️⃣ SƯU TẬP THẦN HỒN

Sau khi tham gia hoạt động " Lịch Luyện Thần Hồn" để thu thập các ấn ký, thần ấn, lạc ấn,...huynh tỷ sẽ hợp các vật phẩm này thành thần hồn. Thần hồn hợp được sẽ cường hóa để gia tăng lực chiến cực mạnh.

Sưu tập đủ các Thần Hồn sẽ trở nên bất khả chiến bại :3

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk