[UPDATE THÁNG 11] HOẠT ĐỘNG LỊCH LUYỆN THẦN

1️⃣1️⃣【UPDATE THÁNG 11】1️⃣1️⃣ HOẠT ĐỘNG LỊCH LUYỆN THẦN HỒN

Phiên bản mới ra mắt thêm hoạt động hàng ngày "Lịch Luyện Thần Hồn", tham gia đánh boss tại các tầng sẽ nhận được vật phẩm ngẫu nhiên như Thần Hồn. Thu thập càng nhiều thần hồn sẽ càng tăng gia tăng lực chiến.

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk