[UPDATE THÁNG 11] CÁNH - THÚ CƯỠI MỚI

1️⃣1️⃣【UPDATE THÁNG 11】1️⃣1️⃣ CÁNH - THÚ CƯỠI MỚI

Sau phiên bản mới này mọi người sẽ được đón giáng sinh sớm nha :3

Thú Cưỡi mới:

- Tiểu Lỗ Đạo Phu

- Cực Địa Đặc Khoái

Cánh mới:

- Thiên Họa Phất Tử Miên

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk