[Giới thiệu] PET

Mở hành trình PET
Sau khi bước vào con đường tu đạo “Thiên Long Kiếm 2”, các đại hiệp sẽ đưa ra sự lựa chọn đối với linh sủng, lúc này chỉ cần chọn theo sở thích là được. Những bé PET  này có lợi hại hay không phải xem bạn bồi dưỡng như thế nào.

 
Bồi dưỡng PET
Muốn phát huy năng lực tác chiến mạnh của PET, đầu tiên phải bồi dưỡng chúng. Có rất nhiều cách bồi dưỡng linh sủng như sau:
Cách đơn giản nhất là thăng cấp PET, hao sách exp PET để tăng cấp PET và tăng thuộc tính.

 
Tiếp theo là hợp PET, hao PET  thừa để tăng thuộc tính PET cần thiết.
Điều cần chú ý là, trong các cách bồi dưỡng PET, thăng sao PET  sẽ tăng thuộc tính % PET, tăng mạnh lực chiến của nhân vật chính, nguyên liệu hao khi thăng sao PET có thể nhận ở bí cảnh.


 

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk