[Giới thiệu] Môn phái

Trong Ngũ Đại Môn Phái uy chấn Tam Giới của Thiên Long Kiếm 2. Trân trọng giới thiệu tới các Đại Hiệp những môn phái sẽ có trong phiên bản ra mắt. 
“Đặc biệt có thể đổi phái tự do trong game” – 1 lần/tuần

Môn phái : Chân Vũ
 
 

https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_800,h_656/https:/tlk.gamota.com/wp-content/uploads/2018/03/3.jpg

 
Vũ Khí: Kiếm
Phạm Vi Công: Cận chiến
Định Vị: Vừa đánh vừa kháng đòn, công thủ toàn diện
Chân Vũ chuyên cận chiến, thân thủ mẫn tiệp, thể phách mạnh mẽ, khả năng sinh tồn cũng rất tốt. Sở trường Chân Vũ  tuy là cận chiến nhưng đối với địch tấn công từ xa có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với địch, dùng kiếm giết địch.
Chiêu Thức:
Huy Kiếm Phá Thiên
Kiếm Nhẫn Như Phong
Lưu Quang Kiếm Ảnh
Vạn Kiếm Quy Tông

Môn phái : Thiên Âm

https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_800,h_652/https:/tlk.gamota.com/wp-content/uploads/2018/03/4.jpg

 
 
Vũ Khí: Đàn
Phạm Vi Công: Xa
Định Vị: Sát thương trong phạm vi, liên tục khống chế
Thiên Âm, tấn công phép xa, chuyên về sát thương trong phạm vi và khống chế mạnh, có khả năng buff máu. Thiên Âm khi tấn công bùng nổ rất đáng sợ, còn có khả năng khống chế cực mạnh nhưng phòng ngự khá kém, nên khi chiến đấu cần giữ khoảng cách, phòng bị địch công kích.
Chiêu Thức:
Phong Xuyên Vân
Phồn Tinh Toái
Di Hình Hoán Ảnh
Thiên Lôi Phá
Lưu Quang Minh
Lãnh Thao Thiên

Môn phái : Huyết Sát
 
 

https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_800,h_651/https:/tlk.gamota.com/wp-content/uploads/2018/03/5.jpg

 
Vũ Khí: Quạt, Phiến Hoàn
Phạm Vi Công: Cận chiến
Định Vị: Bộc phát sát thương, liên tục chiến đấu
Huyết Sát chuyên về sát thương vật lý cận chiến, có khả năng bạo kích cao, phòng thủ trung bình nhưng thân thủ rất khá, có thể dễ dàng né các đòn tấn công, khi thấy cơ hội sẽ nắm bắt tấn công trong nháy mắt.
Chiêu Thức:
Quang Lưu Bạo
Hồi Phong Nhận
Liên Y Phá
Huyền Nguyệt Toái
Di Hình Hoán Ảnh

Môn phái : Thần Tiễn
Coming soon

Môn phái : Bá Đao
Coming soon

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk