[Giới thiệu] Hệ thống trang bị

Hệ thống trang bị trong “Thiên Long Kiếm 2” tổng cộng có 10 bộ phận, là vũ khí, phó thủ, hộ giáp, hộ uyển, hộ thối, giới, hộ ngạch, hộ yêu, hạng luyện và trang sức. Mỗi trang bị lại phân phẩm chất, đối với nhân vật, mỗi phần của trang bị tăng lên, đều sẽ mang tới nhiều buff thuộc tính.
 

Mỗi trang bị của nhân vật đều có thể cường hóa, tinh luyện, khảm, linh văn, hoặc tôi luyện để tăng thuộc tính của chúng.
Cường hóa trang bị tức là thông qua việc tiêu hao đá cường hóa và xu để tăng cấp trang bị.
 

Tinh luyện trang bị thông qua hao thạch tinh luyện và xu để tăng thuộc tính tinh luyện.
 

Mỗi trang bị đều có thể khảm nhiều đá, tăng thêm thuộc tính cho chúng. Cùng với mỗi lần tăng cấp, tăng phẩm, khảm trang bị, thuộc tính trang bị sẽ tăng với mức độ khác nhau.
 

Ghép linh văn:
 

Giao diện tôi luyện trang bị:

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk