[Giới thiệu] Hệ thống Thần Khí

Vấn đạo phong ma, thần khí giáng lâm:
Bát Cực Đồ, Thông Thiên Lệnh, Tru Tiên Kiếm, Ảo Binh là loại thần khí lớn trong 《 Thiên Long Kiếm 2 》. Các loại thần khí lớn lại phân thành các thần khí khác nhau, ví dụ thần khí Ngũ Hành Châu phân thành 5 thần khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; Tru Tiên Kiếm phân thành Tru Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hạm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm. Mỗi loại thần khí đều có tạo hình riêng, sau khi thu thập, có thể căn cứ vào sở thích bản thân mà đeo ra trận. Cách kích hoạt Thần Khí:
 

 

 
Thời thượng cổ, Thông Thiên giáo chủ từng dùng 4 bảo kiếm bày ra Tru Tiên Kiếm Trận, một khi lọt vào trong trận, dù có là Đại La thần tiên, cũng khó thoát kiếp nạn. Sau khi trang bị thần khí, trên đầu người chơi sẽ có ngoại quan cực ngầu.

  
Mỗi loại thần khí đều có nguồn gốc và tác dụng riêng. Một số thần khí có thể được thu thập khi hoàn thành phó bản chính, một số thu được thông qua hoạt động. Thu thập đủ các món thần khí trong 《 Thiên Long Kiếm 2 》ắt sẽ xưng bá thiên hạ!!

 
Năng lực cực lớn không thể lường trước:
Mỗi một thần khí đều có thuộc tính thần khí đặc biệt và hiệu ứng thần khí. Có hiệu ứng thần khí là điểm mấu chốt mở khóa kỹ năng chức nghiệp, có loại lại tăng thuộc tính đặc biệt.
 

Để mở khóa thần khí cần thông qua hoàn thành khiêu chiến. Thỏa mãn điều kiện mới có tư cách tiến hành khiêu chiến.

 

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk