VINH DANH TOP 10 LỰC CHIẾN THẦN ĐỊA️

🏆VINH DANH TOP 10 LỰC CHIẾN THẦN ĐỊA️🏆

👑 Chúc mừng TOP ßé•Շũɳ¹⁰Շυổเ với 37.819.689 Lực Chiến đã trở thành ĐỆ NHẤT TAM GIỚI THẦN ĐỊA️ ❤

Các Top của Thần Địa có thể tham gia Landing Vip để lấy vật phẩm gia tăng lực chiến mạnh hơn nữa nhé ❤

▷ PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP

- TOP 1: Bảo Thạch cấp 13 tùy chọn + Giáp Thú 10*2 + 1 Cánh Hải Thương Huyền Dạ + 1 Rương Ngọc cấp 12 + 15 Rương Nữ Oa Thạch

- Top 2: Gói Bảo Thạch Cấp 12 + Giáp thú 10*1 + 1 Cánh Hải Thương Huyền Dạ + 1 Rương Ngọc cấp 11 + 10 Rương Nữ Oa Thạch

- Top 3: Gói Bảo Thạch Cấp 11*2 + Giáp thú cấp 9*1 + 1 Cánh Hải Thương Huyền Dạ + 2 Rương Ngọc cấp 10 + 5 Rương Nữ Oa Thạch

- Top 4 - 10: Gói Bảo Thạch Cấp 11*1 + Giáp thú cấp 9*1 + 1 Rương Ngọc cấp 10 + 3 Rương Nữ Oa Thạch

▷ LƯU Ý:

- Quà ingame Đua TOP sẽ được gửi trong vòng 1 tuần sau khi sự kiện kết thúc

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk