THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG - ĐUA TOP BANG LIÊN SERVER NHẬN ÁO BANG ĐỘC QUYỀN

⫸⫸ THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG - ĐUA TOP BANG LIÊN SERVER NHẬN ÁO BANG ĐỘC QUYỀN ⫷⫷

▷ Bắt đầu: 06/05
▷ Kết thúc: 04/06
▷ Phạm vi:
Toàn bộ các máy chủ
Kết thúc sự kiện, Thiên Hạ Đệ Nhất Bang là bang đạt lực chiến cao nhất Liên server

🎁 PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN DÀNH RIÊNG CHO BANG TOP 1 LIÊN SERVER 🎁
▷ Thưởng bang chủ:
- 50 Áo độc quyền Bang Hội
- 50.000 Vàng (Không khóa)
- Thời trang Tử Tinh Vẫn Lễ *1
- Rương Ngọc cấp 10*3

▷ Thưởng bang chúng:
- 10.000 Vàng khóa
- Thời trang Tử Tinh Vẫn Lễ *1
- Rương Ngọc cấp 10*1

‼️ Lưu ý:
+ Kết quả tổng kết vào 23h59 ngày 04/06
+ Các thành viên tham gia hoạt động Tranh Bá Thánh Vực mới nhận được phần thưởng
+ Mỗi Bang chỉ nhận duy nhất một giải thưởng giá trị lớn nhất
+ Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng
+ Thành viên nhận thưởng trong bang yêu cầu đã cống hiến tối thiểu 5000 EXP bang cho bang được nhận thưởng

=======================
*Tham gia Mỹ Nhân Đại Chiến Vòng 2: https://www.facebook.com/thienlongkiem2/posts/136269471896408
*Sự kiện X2 các Mốc Nạp đầu: https://www.facebook.com/thienlongkiem2/posts/134884082034947

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk