ĐUA TOP LỰC CHIẾN CỤM MÁY CHỦ ĐẦU NHẬN TƯỢNG RỒNG VÀNG

🎊🎊 ĐUA TOP LỰC CHIẾN CỤM MÁY CHỦ ĐẦU NHẬN TƯỢNG RỒNG VÀNG 🎊🎊

▷ THỜI GIAN ĐUA TOP:

Từ 10h00 ngày 08/07 - 23h59 ngày 14/07

▷ PHẠM VI:

- Nhóm đua TOP 1: Cụm S1 + Cụm S6 ( Từ S1 > S11)

- Nhóm đua TOP 2: Cụm S12 + Cụm 18 (Từ S12 >> S23)

- Nhóm đua TOP 3: Cụm S24 + Cụm 30 ( Từ S24 > S32)

(Các cụm server chưa có sự kiện đua TOP nhận tượng vàng)

▷ PHẦN THƯỞNG:

🥇TOP 1:

- Quà hiện vật: Tượng Thiên Long Tam Giới 24K

- Vàng (không khóa)*50.000

- Cánh: Hải Thương Huyền Dạ

- Rương Ngọc cấp 12 *1

- Rương Nữ Oa Thạch*15

🥈TOP 2:

- Vàng (không khóa)*20.000

- Cánh: Hải Thương Huyền Dạ

- Rương Ngọc cấp 11 *1

- Rương Nữ Oa Thạch*10

🥉TOP 3:

- Vàng (không khóa)*10.000

- Cánh:Hải Thương Huyền Dạ

- Rương Ngọc cấp 10 *2

- Rương Nữ Oa Thạch*5

🏅TOP 4 - 10:

- Vàng (không khóa)*5.000

- Rương Ngọc cấp 10 *1

- Rương Nữ Oa Thạch*3

‼️ Lưu ý:

- BXH Lực Chiến được tổng kết vào 23:59:59 ngày 14/07/2021

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk