【SỰ KIỆN】ĐUA TOP BANG HỘI

🏮【SỰ KIỆN】ĐUA TOP BANG HỘI🏮

-Anh em 1 hội, cùng nhau cống hiến-

🔰 Phần quà:

Top 3 bang hội có tổng điểm cống hiến nhiều nhất sẽ nhận gói quà siêu giá trị

🥇 Bang Top 1: Giáp Thú cấp 9*1, Vàng Khóa*3000, Gói điêu văn 8*1, Lệnh Vận Tiêu*2

+ Quà bang chủ: 10000 Vàng Khóa, Gói đá cấp 11*1

🥈 Bang Top 2: Gói đá cấp 9*1, Vàng Khóa*2000, Lệnh Vận Tiêu*1

+ Quà bang chủ: 5000 Vàng Khóa, Gói đá cấp 10*1

🥉 Bang Top 3: Gói điêu văn 8*1, Vàng Khóa*1000, Lệnh Vận Tiêu*1

+ Quà bang chủ: 3000 Vàng Khóa, Gói đá cấp 9*1

🏅 Ngoài ra, đạt mốc 30 bang tham gia với tối thiểu 15 thành viên mỗi bang, ALL SERVER sẽ nhận được gói quà: Vàng khóa*500, Gói Huyền Thiên Nạp Địa*1, Rương Xu Cao Cấp *10

🔰 Thể lệ:

- B1: Bang hội tạo bang trên: https://banghoi.gamota.com/

- B2: Chiêu mộ thành viên vào bang, cùng làm nhiệm vụ hàng ngày để lấy điểm cống hiến

- B3: Top 3 bang có điểm cống hiến nhiều nhất sẽ nhận gói quà siêu giá trị

🔰 Thời gian: 17/1 - 23/1

🔰 Lưu ý:

- Tạo đúng bang hội tại game Thiên Long Kiếm 2

- Càng nhiều thành viên trong bang sẽ càng có lợi, các bang có thể chiêu mộ thêm thành viên gia nhập bang để lấy thêm điểm cống hiến

- Quà cho các bang Top sẽ được gửi qua Giftcode trong bang, các thành viên đăng nhập vào bang sẽ nhận được Giftcode.

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk