[SỰ KIỆN] ĐUA TOP TIÊN DỰC MỪNG BIG UPDATE.

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP TIÊN DỰC MỪNG BIG UPDATE.

▷ Thời gian đua TOP: TỪ 0H00 10/06 ĐẾN 23H59 12/06
▷ Phạm vi áp dụng: Từng server/cụm server gộp
Các server áp dụng: S1 > S33

🧧Quà đua TOP:
▷ TOP 1 (Yêu cầu lực chiến Cánh/Tiên Dực: 4.000.000)
- Đá Sinh Lực 12
- Lì xì Kiếm Vũ*50
- Tô Linh Chúc Phúc*100

▷ TOP 2 (Yêu cầu lực chiến Cánh/Tiên Dực: 3.000.000)
- Đá Sinh Lực 11
- Lì xì Kiếm Vũ*30
- Tô Linh Chúc Phúc*50

▷ TOP 3 (Yêu cầu lực chiến Cánh/Tiên Dực: 2.000.000)
- Đá Sinh Lực 10
- Lì xì Kiếm Vũ*20
- Tô Linh Chúc Phúc*30

▷ TOP 4-10 (Yêu cầu lực chiến Cánh/Tiên Dực: 2.000.000)
- Đá Sinh Lực *9
- Lì xì Kiếm Vũ*10
- Tô Linh Chúc Phúc*20

▷ TOP 11-20 (Yêu cầu lực chiến Cánh/Tiên Dực: 1.000.000)
- Đá Sinh Lực 8
- Lì xì Kiếm Vũ*5
- Tô Linh Chúc Phúc*10

*Lưu ý:
- Sự kiện sẽ tổng kết trao quà sau 24h kể từ khi kết thúc sự kiện
- Quà sẽ gửi qua thư và cần yêu cầu đáp ứng cùng lúc cả hai điều kiện.
- Nếu không đáp ứng đủ 2 điều kiện sẽ nhận được phần quà với lực chiến tương ứng tối thiểu
- Nhận thư trong vòng 24h kể từ khi kết thúc sự kiện
- Các server cụm gộp tính là 1 server

BQT Thiên Long Kiếm 2 kính báo !
============================
*Tham gia Cover Tiktok PK Thiên Long Kiếm 2 nhận thẻ AC 100K: https://www.facebook.com/thienlongkiem2/posts/144642641059091
*Sự kiện X2 các Mốc Nạp đầu: https://www.facebook.com/thienlongkiem2/posts/134884082034947

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk