[Event] Quay thưởng

Thần Thụ Cầu Phúc

Thể lệ: Mỗi lượt dùng 60 Vàng để quay, có tỉ lệ rớt cực phẩm

Hằng ngày điểm sôi nổi đạt mốc 10/30/60 sẽ nhận được thêm 1 lượt quay miễn phí

Khi đầy điểm Chúc Phúc sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm hiếm nhất

 

 

Rút thưởng Quan Tinh

Thể lệ: Mỗi lượt dùng 80 Vàng Khóa để quay, có tỉ lệ rớt nguyên liệu cực phẩm

Nguyên liệu dùng để đổi các phần quà giá trị

Hằng ngày điểm sôi nổi đạt mốc 70/110/150 sẽ nhận được thêm 1 lượt quay miễn phí

Đủ số lần quay yêu cầu sẽ nhận được thêm quà

Chú ý: Vàng khóa không đủ có thể dùng Vàng để thay thế quay thưởng

 

 

Tàng Bảo Các

Thể lệ: Mỗi lượt dùng 98 Vàng để quay, có tỉ lệ rớt nguyên liệu cực phẩm và điểm đổi quà

Điểm dùng để đổi các phần quà giá trị trong tiệm sự kiện

Quay xong mỗi tầng Bảng Cửu Tiêu sẽ tích lũy 1 lần quay Bảng Phượng Vũ

Lưu ý: Điểm không sử dụng sẽ bị reset sau khi sự kiện kết thúc

 

Người chơi nằm trong TOP BXH lượt quay sẽ được nhận thưởng tương ứng

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk