[Event] Phúc lợi server mới

Các hoạt động đặc sắc chào mừng tân thủ

Minh Chủ Thiên Hạ

Mục tiêu: Đạt điều kiện Bang và cá nhân sẽ được nhận thưởng

Huynh Đệ Sát Cánh

Mục tiêu: Giúp đỡ những người chơi khác đi phụ bản, tổ đội để nhận thưởng

Nhiệt Huyết Tân Thủ

Mục tiêu: Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ được điểm HOT tương ứng, toàn server đủ điểm HOT tương ứng sẽ nhận được quà

Thập Đại Cao Thủ

Nhận quà tương ứng theo xếp hạng hằng ngày

Quà nạp Tân Thủ

Mục tiêu: Nạp đạt mốc tương ứng sẽ nhận được thưởng lớn

Quà Nạp Siêu Cấp

Mục tiêu: Nạp liên tục mỗi ngày 300 vàng, đạt mốc sẽ được nhận thưởng hằng ngày

Lì Xì 7 ngày

Mục tiêu: Mỗi ngày nạp Vàng sẽ được lưu vào lì xì tương ứng của từng ngày, thưởng sẽ được hoàn trả vào ngày kế tiếp

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk