[Hướng dẫn] BOSS Liên Server

Khi tham gia BOSS Liên Server huynh tỷ có thể vào mục Thiết Lập chọn vào "Tắt" các hiệu ứng để ẩn đi những thông tin của người chơi khác, "làm gọn" màn hình hơn để dễ dàng theo dõi BOSS nói chuyện và "thịt BOSS" nhé 😉

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk