ĐÃ CÓ THỂ CÀN QUÉT HOẠT ĐỘNG "PHÚC ĐỊA VÀNG

THÔNG BÁO] ĐÃ CÓ THỂ CÀN QUÉT HOẠT ĐỘNG "PHÚC ĐỊA VÀNG" 🪙🪙🪙

BQT Thiên Long Kiếm 2 xin thông báo, hiện tại hoạt động "Phúc Địa Vàng" trong "Trung Tâm Phúc Lợi" ( Trên cấp 101 mở) đã có thể nhận được xu sau khi càn quét.

🪙 Đối với những người chơi không nhận được Xu trong hoạt động "Phúc Địa Vàng" đã nhận được Xu qua thư.

Tiểu Chiêu xin thông báo 🥳

thiên long kiếm 2
tải game trên apple store tải game trên google play tải file apk